Odběr newsletteru

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji

spolku Jóga v denním životě Praha, z.s., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Blanická 2025/17, PSČ 120 00, IČ: 00459976, spolek zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 5141 (dále jen „JDŽ“ nebo „správce“)

souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště nebo podnikání.

Kontaktní údaje: kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

zasílání newsletteru a dalších informací o systému Jóga v denním životě, komunitní informace o dobrovolnických akcích JDŽ, činnostech a službách JDŽ nad rámec přímého marketingu a aktuální informace o souvisejících akcích a činnostech pořádaných jinými subjekty, zejména subjekty spolupracujícími v systému Jóga v denním životě.

3. Doba, na kterou se souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje:

Tento souhlas uděluji na dobu 10 let od jeho udělení.

4. Osobní údaje mohou být správcem poskytnuty následujícím třetím osobám:

Organizaci International Sri Deep Madhavanda Ashram Fellowship, se sídlem 1040 Wien, Schikanedergasse 12/13, Českému svazu Jóga v denním životě, z. s. se sídlem Zámecká 202, 768 04 Střílky a dále lokálním centrům Jóga v denním životě, tj. spolkům se sídlem na území České republiky, jejichž úplný seznam je na https://joga.cz/jogacentra („subjekty spolupracující v systému Jóga v denním životě“).

Prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi JDŽ o zpracování osobních údajů, konkrétně s

a) INFORMACÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ČLENY JDŽ, ŽÁKY (KTEŘÍ NEJSOU ČLENY JDŽ) A DOBROVOLNÍKY,

b) INFORMACÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO LEKTORY (CVIČITELE) A ASPIRANTY NA CVIČITELE/ASISTENTA JDŽ PRAHA,

a jsem tak řádně poučen o zpracování a ochraně mých osobních údajů v JDŽ, včetně poučení o všech mých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů a tímto souhlasem.

Jsem si vědom, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat, a to stejným způsobem, jakým jsem tento souhlas udělil. Za tímto účelem mohu správce kontaktovat na adrese sídla JDŽ Praha, Praha 2 - Vinohrady, Blanická 2025/17, PSČ 120 00, e-mailové adrese praha@joga.cz, nebo na telefonické lince 728 346 069.

Dále prohlašuji, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

* označuje požadovanou

S výše uvedeným textem "Souhlas se zpracováním osobních údajů" uděluji svůj souhlas zaškrtnutím políčka níže:

Email Marketing Powered by Mailchimp