DEKLARACJA CZŁONKOWSKA i NEWSLETTER
Deklaruję chęć członkostwa w ENTOG Polska (sekcji polskiej Europejskiego Stowarzyszenia Specjalizujących się w Ginekologii i Położnictwie).

Oświadczam, że jestem lekarzem w trakcie kształcenia specjalizacyjnego lub specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii do 3 lat od ukończenia specjalizacji ORAZ jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGP).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia (zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 133 poz. 883).

Dołącz do nas na Facebooku: www.facebook.com/entogpolska/
 
* Wskazuje wymagane pola
Email Marketing Powered by Mailchimp